Route to Zero

  • Nederlands
  • English

Route to Zero

  • Nederlands
  • English

Bidirectioneel Laden: de EV als schakel in een groener en slimmer energienet

X minuten leestijd

In plaats van alleen stroom van het net naar de auto te laten stromen, kan bidirectioneel laden ook stroom vanuit de auto naar buiten leveren. In dit artikel lees je meer over deze slimme en groene ontwikkeling.

De voordelen van bidirectioneel laden

Met bidirectioneel laden kan de elektriciteit in de auto voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Het biedt de mogelijkheid om externe apparaten, zoals een e-bike, laptop of koelbox rechtstreeks op de auto aan te sluiten.

Dit is vooral handig voor onderweg of in situaties waar geen directe toegang tot een stopcontact is. De eerste auto’s die deze functionaliteit bieden, zijn onder andere de Hyundai Ioniq 5 en 6 en de KIA EV6 en Niro Electric, die zijn uitgerust met deze zogenaamde Vehicle-to-Load (V2L)-technologie.

De evolutie naar V2X (Vehicle-to-Everything)

V2L is pas de eerste stap naar een veel breder bidirectioneel laadconcept: Vehicle-to-Everything (V2X). Hierbij komen twee andere afkortingen om de hoek kijken: Vehicle-to-Grid (V2G) en Vehicle-to-Home (V2H). V2G verwijst naar de mogelijkheid van een EV om elektriciteit terug te leveren aan het elektriciteitsnet, terwijl V2H betrekking heeft op het gebruik van de auto als een stroombron voor het huis.

De rol van Vehicle-to-Grid (V2G)

Een elektrische auto kan via V2G extra stroom aan het netwerk (terug)leveren. Zo wordt de belasting van traditionele energiebronnen verminderd. Dit kan helpen om de piekbelasting van het elektriciteitsnet te verminderen en de afhankelijkheid van niet-duurzame energiebronnen te verkleinen.

Momenteel werkt het al zo dat een aanbieder van (publieke) laadpalen (extra) stroom kwijt kan aan ladende elektrische auto’s als er te veel stroom op het net is, of juist minder (snel) laadt als er te weinig stroom is.

V2G maakt het andersom mogelijk. Een energieleverancier kan bij een energietekort bijvoorbeeld een laadpaal en EV-eigenaar betalen om op deze piekmomenten stroom uit de elektrische auto terug te laten leveren aan het net.

De voordelen van Vehicle-to-Home (V2H)

V2H maakt gebruik van de elektrische auto als een soort thuisbatterij. Bijvoorbeeld tijdens piekmomenten, wanneer de elektriciteitsprijs hoog is en het netwerk overbelast is, kan de auto stroom leveren aan het huis. Door dynamische energiecontracten kunnen EV-gebruikers de uren kiezen waarin elektriciteit groen en goedkoop is. Zo is het mogelijk te besparen op laadkosten thuis en het elektriciteitsnet te ontlasten.

En er zijn meer voordelen. Het wordt namelijk eenvoudiger om te rijden op groen opgewekte energie en ook je eigen huis van groene stroom te voorzien. Je kunt groene stroom rechtstreeks van je eigen zonnepanelen naar je EV laden, waardoor je gebruik maakt van hernieuwbare energiebronnen en je CO2-voetafdruk verkleint. Als je bovendien meer stroom opwekt dan verbruikt en op termijn niet meer mag salderen, wordt het ook financieel heel interessant om je elektrische auto als thuisbatterij te gebruiken.

Zo draag je bij aan duurzamere mobiliteit, een vermindering van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en kun je ook financieel profiteren.

Uitdagingen en toekomstperspectieven

Hoewel bidirectioneel laden veelbelovend is, moeten er nog wel wat uitdagingen worden overwonnen. Op dit moment zijn de meeste ‘elektrische’ auto’s niet geschikt voor V2X-toepassingen, omdat ze primair zijn ontworpen voor unidirectioneel laden. Dit betekent dat de stroom die vanuit de auto naar het net wordt geleverd, moet worden omgezet van gelijkstroom naar wisselstroom. Daarnaast staat de ontwikkeling van de benodigde laadinfrastructuur, zoals laadpalen die bidirectioneel laden ondersteunen, nog in de kinderschoenen. Deze factoren dragen bij aan de huidige hoge kosten van V2X-gerelateerde technologieën.

De vooruitzichten zijn positief. Naarmate de technologie evolueert en meer EV-modellen worden ontwikkeld met V2X-mogelijkheden, zal bidirectioneel laden naar verwachting breder beschikbaar en betaalbaarder worden. Dit opent de deur naar een meer gedecentraliseerd en veerkrachtig energiesysteem, waarin elektrische auto’s een actieve rol spelen in de energietransitie.

Laat je informeren door deze artikelen