Route to Zero

  • Nederlands
  • English

Route to Zero

  • Nederlands
  • English

Nederland least elektrisch in 2025; haalbare kaart of niet?

X minuten leestijd

Het heeft dezelfde doelstelling voor het Nederlandse wagenpark al voor 2030 vastgesteld. En onderzoekt nu ook of het mogelijk is om per 2025 elke nieuwe zakelijke leaseauto verplicht elektrisch te laten zijn. Is dat een haalbare kaart of moeten we kijken naar alternatieven? 

In Nederland rijden ongeveer 1,2 miljoen leaseauto’s. Momenteel is een kwart elektrisch. Het idee om elke nieuwe zakelijke leaseauto over drie jaar elektrisch te laten zijn, komt bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vandaan. Het is nog niet zeker dat het gaat gebeuren, maar er wordt wel onderzocht of het pakket van maatregelen om het elektrisch rijden te stimuleren hiermee breder gemaakt kan worden om de beoogde doelstellingen sneller te behalen. 

Dringen bij de laadpalen 

Jeroen Kruisweg, algemeen directeur van ALD Automotive plaatst zijn vraagtekens bij dit laatste voorstel: “Als mobiliteitsaanbieder hebben wij met ALD Automotive een vloot die naar verwachting dit jaar voor meer dan 30 procent elektrisch is. Dat is meer dan het aandeel EV op de totale vloot van auto’s in Nederland. Dus je ziet dat leasemaatschappijen er al alles aan doen om voorop te lopen in de energietransitie. Maar wij lopen wel al tegen de grenzen aan van de infrastructuur van het elektrisch rijden. Onze leaserijders merken dat het vaak dringen is bij laadpalen, en we horen berichten dat het elektriciteitsnet de vraag niet goed aankan.”  

ALD Automotive is het eens met het ministerie, dat mobiliteit een hele belangrijke rol speelt. De auto is tenslotte goed voor ongeveer een vijfde van de totale CO2-uitstoot in Nederland. Het is logisch dat de overheid elektrificatie van auto’s als een grote oplossing ziet om broeikasgassen en stikstofdioxide te verminderen. Maar vanwege de laadinfrastructuur is ALD Automotive van mening dat het op zo’n korte termijn niet haalbaar is en er dus verder gekeken moet worden naar alternatieven. 

Alternatieven voor brandstof 

“We kunnen bijvoorbeeld beter kijken naar, en gebruikmaken van alternatieven. Alternatieven die minder vervuilend zijn dan de huidige benzine- en dieselauto’s. De plug-in hybride auto zou bijvoorbeeld een prominentere rol kunnen krijgen omdat er bij plug-ins minder sprake is van laadstress. En het is voor met name stadsverkeer een goedkoper alternatief, zonder de uitstoot van fijnstof.” Ook zijn autofabrikanten al ver in het ontwikkelen van CO2-neutrale brandstoffen. Deze brandstoffen zijn door benzine en dieselauto’s te gebruiken en zorgen voor een reductie in de CO2-uitstoot.  

Jeroen Kruisweg

Kortom, ALD Automotive steunt alle initiatieven om CO2-uitstoot door mobiliteit te verminderen. “Door investering in laadpalen en netcapaciteit, alternatieve brandstoffen en door de plug-in hybride een serieuze kans te geven, kunnen we de CO2-uitstoot terugdringen en onze klimaatdoelstellingen behalen,” concludeert Jeroen Kruisweg. 

Overige nieuws berichten