Route to Zero

  • Nederlands
  • English

Route to Zero

  • Nederlands
  • English

Nederland proeftuin voor duurzame mobiliteitsinnovaties 

X minuten leestijd

Die is namelijk aan veranderingen onderhevig. Enerzijds door de snelheid waarmee de markt en de vraag naar mobiliteitsoplossingen verandert. En anderzijds door klimaatdoelstellingen die door de overheid bepaald worden.   

Om te kunnen innoveren is het belangrijk te weten wat er speelt. We hebben daarom een aantal ontwikkelingen dichtbij huis in kaart gebracht. De innovatiekracht binnen ons land is namelijk groot. Omdat ons land rijk is aan elektrische voertuigen wordt er veel geëxperimenteerd met energieopwekking en -opslag. Belangrijk, want willen we de omslag naar volledige elektrificatie van vervoer maken dan moeten er oplossingen komen voor de huidige laadinfrastructuur en -capaciteit, die momenteel nog niet toereikend zijn.  Hieronder lees je meer over projecten die gaan bijdragen aan de oplossing voor dit probleem.  

Utrecht test met bi-directioneel laden 

SCALE is een Europees project rond hernieuwbare energie en elektrische voertuigen dat recent van start is gegaan. In Nederland worden als onderdeel van dit project elektrische voertuigen ingezet als virtuele energiecentrale. Drie jaar lang gaan alle deelnemende partijen samenwerken om het potentieel van elektrische voertuigen en hernieuwbare energie in te zetten. Een van deze projecten zet in op bi-directioneel laden. Dat betekent dat je twee kanten op kunt met je energie. Dus niet alleen je auto laden met energie, maar dat je met je auto ook weer energie kunt teruggeven aan het energienetwerk. Het is belangrijk dat dit in de toekomst mogelijk wordt omdat het kan voorkomen dat tijdens piekmomenten huishoudens in de problemen komen met hun stroomvraag. Het gaat er ook voor zorgen dat we veel duurzamer met onze energie om kunnen gaan. Energie die overdag door zonnepanelen opgewekt is, kan opgeslagen worden en in de avond gebruikt worden om bijvoorbeeld te koken. De auto dient dan dus als opslagplaats.  

Op dit moment zijn elektrische auto’s die energie terug kunnen geven nog niet beschikbaar voor particulieren. Utrecht heeft daarom deelauto’s ingezet die dit wel kunnen en bouwt een groot bi-directioneel ecosysteem. Hiermee wordt uitvoerig getest om hopelijk in de toekomst dit verder te kunnen uitrollen en wijken zelfvoorzienend in hun energie te kunnen maken. 

Elektrisch rijder kiest laadvermogen 

Haarlem is van start gegaan met een proefproject met laadpalen die flexibel laadvermogen bieden. Ook hier staat mede door het groeiende aantal EV’s het energienetwerk onder druk. De proef is vooral bedoeld om te kijken welke rol elektrische voertuigen en laadtechnieken kunnen spelen in het terugdringen van congestie in het elektriciteitsnet. Er zijn 120 laadpunten geplaatst die flexibel laadvermogen bieden. Er wordt met dit project een beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van de elektrisch rijder zelf.  De elektrische rijder kan namelijk zelf beslissen of hij of zij tijdens de energie piekmomenten voor een laag laadvermogen van de auto kiest en zo een bijdrage wil leveren aan de stabiele elektriciteitsvoorziening van de stad.  

Test met alternatieven brandstoffen 

Hoewel de focus in Nederland en vanuit de overheid op elektriciteit ligt, is het ook interessant om te blijven kijken naar andere duurzame alternatieven voor reguliere brandstof. In Oosterwolde is er naast een zonnepark een waterstoffabriek gebouwd. Het gebeurt namelijk nog heel vaak dat lokaal opgewekte zonne-energie verloren gaat omdat er op dat moment al genoeg energie is. De overtollige stroom wordt binnenkort in Oosterwolde omgezet in waterstof. En dat kan vervolgens weer worden gebruikt als brandstof. Het naastgelegen taxibedrijf gaat meedoen aan het proeftraject en zal binnenkort op waterstof rijden. De proef is belangrijk voor de ontwikkeling van waterstof als serieus alternatief voor benzine en diesel. Met de proef moet aangetoond worden dat het lucratief is om van overtollige groene stroom waterstof te maken, want hoe meer je produceert, hoe goedkoper het wordt. 

Overige nieuws berichten