Route to Zero

  • Nederlands
  • English

Route to Zero

  • Nederlands
  • English

Stijgende energietarieven en de impact op laden en laadvergoedingen 

X minuten leestijd

Hoe kunnen mijn leaserijders een hoger energietarief voor elektrisch rijden declareren? 

Als leaserijder kan je het werkelijke kWh-tarief, van je energiecontract, in de portal van de laadpaalleverancier invoeren. De vergoeding wordt daarna automatisch verrekend op basis van verbruikte kWh voor de leaseauto. 

Het maximale tarief voor de verrekening thuisladen is momenteel 0,99 eurocent bij onze laadleveranciers. Heeft een leaserijder een kWh-tarief welke hierboven uitkomt? Dan adviseren wij de leaserijder om het verschil in kWh-tarief (maandelijks) te declareren via de My ALD app. 

Onder het kopje ‘Zelf regelen’ – ‘Onkosten declareren’ – ‘Overige autokosten’ kan het bedrag (verschil kWh-tarief x verbruikt aantal kWh) achteraf worden gedeclareerd. 

Tip: Leg in de leaserijder-overeenkomst vast dat de werknemers de vergoedingsbedragen/kWh-tarief naar waarheid ingeven in de portals van onze laadleveranciers.   

Hoe kan je het beste omgaan met een variabel energiecontract en het declareren van energiekosten? 

Bij een vast contract ligt het bedrag dat betaald wordt per kWh voor een langere tijd vast. Er zijn momenteel ook leaserijders die een variabel energiecontract hebben. Leaserijders met een contract op basis van dag- of uurtarieven kunnen hiervoor het gemiddelde tarief van de voorgaande maand doorgeven in de portals van onze laadleveranciers. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de leaserijder. 

Tip: Met variabele energietarieven kan het op bepaalde tijdstippen voordeliger zijn om te laden (bijvoorbeeld piek en dal tarieven). Door slim te laden op de voordelige tijdstippen pakt ook het gemiddelde tarief per maand lager.   

Wat is voordeliger: thuis of publiek laden? 

Doordat de energietarieven per huishouden en laadpunt momenteel zulke grote verschillen vertonen is het niet meer zo eenvoudig om hier een eenduidig antwoord op te geven. Thuisladen was altijd de goedkoopste optie, maar dat is inmiddels niet meer zo vanzelfsprekend. Heeft een leaserijder nog een vast contract van vorig jaar, dan ligt het energietarief waarschijnlijk rond de 30 eurocent per kWh. Heeft de leaserijder een nieuw contract moeten afsluiten, dan is de kans groot dat het tarief aanzienlijk hoger ligt. 

Volgens het CBS bedroeg de gemiddelde stroomprijs in september 2022 0,72 eurocent per kWh. Omdat de prijzen van publiek laden minder aan fluctuatie onderhevig zijn, kan het zo maar zijn dat publiek laden of zelfs publiek snelladen goedkoper uitpakt dan thuisladen. Ook bedrijven hebben vaker langlopende energiecontracten, waardoor laden op het werk een aantrekkelijk alternatief kan zijn ten opzichte van thuisladen. 

Tip: Heb je in je beleid staan dat publiek (snel)laden wordt afgeraden dan adviseren wij om het beleid (tijdelijk) aan te passen en je leaserijders hierover te informeren. 

Overige nieuws berichten