Route to Zero

  • Nederlands
  • English

Route to Zero

  • Nederlands
  • English

Verdere afbouw fiscale stimulans elektrische auto’s zorgt voor twijfel bij leaserijders 

X minuten leestijd

ALD Automotive deed voor de tweede keer onderzoek onder zakelijke en privé leaserijders naar de fiscale maatregelen en de stimulans om als leaserijders elektrisch te (blijven) rijden.  

De bijtelling op elektrische auto’s is in 2023 weliswaar gelijk aan de bijtelling van dit jaar, het plafond waarover je de verlaagde bijtelling betaalt gaat echter omlaag van 35.000 euro naar 30.000 euro. Vanaf 2026 is het fiscale voordeel helemaal verdwenen als de bijtelling voor elektrische auto’s, hybrides en conventionele verbrandingsmotoren gelijk aan elkaar is met 22%.   

Het merendeel van de leaserijders (63 procent t.o.v. 61 procent in 2021) vindt dan ook dat de overheid nog steeds niet genoeg doet om elektrisch rijden te stimuleren. Het sentiment rond de fiscale stimulans voor particuliere leaserijders is vrijwel gelijk gebleven aan vorig jaar, nog steeds vindt 66 procent dat de overheid meer moet doen. Het sentiment onder zakelijke rijders is zelfs iets negatiever geworden. 52 procent is nu van mening dat de overheid op fiscaal vlak voor hen te weinig doet ten opzichte van 47 procent in 2021. 

Fiscale stimulans verdwijnt 

De huidige bijtelling op elektrische auto’s zorgt dat een deel van de leaserijders hierdoor twijfelt om elektrisch te (blijven) rijden. Vorig jaar gaf 18 procent van alle respondenten aan de bijtelling nog een stimulans te vinden om een elektrische auto boven een reguliere brandstof auto te kiezen. Dit is nu iets minder, namelijk 15 procent.  

Toekomst van mobiliteit 

De redenen voor leaserijders om elektrisch te (willen) rijden passen goed bij de duurzame ambities van de overheid. Bovenaan de lijst staan namelijk de milieuoverwegingen (30 procent), bovendien zien zij het als de toekomst van mobiliteit (20 procent). Op de derde plek komen de besparende kosten van elektrisch rijden kijken (14 procent). De hoofdreden om niet elektrisch te rijden heeft te maken met de te hoge aanschaf- en leasekosten (21 procent), en dat hierdoor de bijtelling ook hoger wordt staat op de tweede positie (20 procent). 

Jeroen Kruisweg, algemeen directeur van ALD Automotive: “Leaserijders zijn enthousiast over elektrisch rijden en weten goed waarom ze de overstap maken, of zouden willen maken en wat de voordelen zijn. Ook blijkt uit het onderzoek dat leaserijders die al elektrisch rijden, weinig hindernissen zien om niet elektrisch te blijven rijden. Het is de taak voor de overheid om controle te houden op de stimulans, het is zonde als door de fiscaliteiten rondom EV de groei ervan stagneert.” 

Jeroen Kruisweg vervolgt: “Tel je alles bij elkaar op; de hoge aanschafprijzen van elektrische auto’s, met als gevolg hogere leasekosten en dan ook nog een hogere bijtelling, dan raakt het de portemonnee te veel. Op deze manier wordt elektrisch rijden voor een kleinere groep bereikbaar en dat is juist wat we niet willen.” Bijna 6 op de 10 leaserijders (57 procent) vindt de doelstelling van de overheid om in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos te laten zijn op dit moment niet realistisch.  

Geen zorgen om het energieplafond 

Opvallend in het onderzoek is, dat de huidige energieprijzen geen invloed hebben op elektrisch rijden. 35 procent van de leaserijders merkt weliswaar het effect van de stijgende energieprijzen tijdens het laden (t.o.v. 30 procent vorig jaar). Voor de meeste ondervraagden is dit nog geen reden geweest om het laadpatroon te wijzigen. Bijna 8 op de 10 respondenten maakt zich geen zorgen over het energieplafond dat per januari ingevoerd wordt. 78 procent geeft namelijk aan dat de werkgever de kosten betaalt, of dat ze niet thuis kunnen laden waardoor het geen effect heeft op de eigen energierekening. 

Overige nieuws berichten